Roman LAMOŠ

Roman Lamoš je projektant, basketbalový rozhodca a mestský a miestny poslanec za Podunajské Biskupice. Aktuálne je predsedom Finančnej komisie, členom Mestskej rady hlavného mesta a Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport.

Ako projektantovi a basketbalovému rozhodcovi je mu blízky rozvoj verejného priestoru a obnova športovísk pre širokú verejnosť. Zaujíma ho riešenie infraštruktúry a celkového rozvoja mestskej časti Podunajské Biskupice. Už pred štyrmi rokmi vnímal, že Podunajské Biskupice majú na viac. Kandidoval na starostu a napriek tomu, že v Biskupiciach získal silnú podporu, na víťazstvo to nestačilo.

Po štyroch rokoch aktívnej spolupráce sa mu ako mestskému a miestnemu poslancovi spolu s tímom primátora Matúša Valla podarilo mnoho vecí, napríklad vybudovať nový pumptrack, hokejbalové ihrisko či systematicky skrášľovať verejný priestor. O to viac si uvedomuje, že Biskupice by mohli byť ešte lepším miestom pre život, keby je na ich čele aktívny starosta ochotný spolupracovať s vedením mesta.

Opätovne sa preto uchádza o post starostu Podunajských Biskupíc.

Zistite viac o mojom programe!

Verejný priestor

Čistota a zeleň

Šport a kultúra

Doprava

Seniori a ich podpora

Bezpečnosť

Školstvo

Odpočet výsledkov Romana Lamoša

Športové a kultúrne aktivity pre veľkých aj malých

Od prvého roka som organizoval aktivity pre malých aj veľkých, ako sú napríklad  “Biskupice na kolieskach”,  ”Závody kačiek”, súťaže o “Najkrajšiu predzáhradku”, “Najkrajšiu tekvicu” a iné. V podobných kultúrnych a športových podujatiach by som chcel pokračovať aj ako starosta. Mám za to, že Biskupice musia spoločensky, kultúrne a športovo žiť pre ľudí.

Bežecká dráha ZŠ Podzáhradná

Vďaka grantu hlavného mesta sa mi, ako poslancovi mestského zastupiteľstva, podarilo presadiť vybudovanie novej bežeckej dráhy v areáli ZŠ Podzáhradná. Samotná dráha bude mať dĺžku 200 metrov, budú v nej 3 bežecké dráhy a bude slúžiť nielen deťom zo základnej školy, ale aj celej širokej verejnosti.

Chodník Učiteľská

Na Učiteľskej ulici sa mi podarilo zabezpečiť kvalitnú opravu chodníka, ktorú realizoval magistrát hlavného mesta. Kvalitná je preto, lebo pri prácach sa použili všetky technologické postupy, ktoré moderná doba vyžaduje. Vykopalo sa celé podložie, odstránili sa všetky vrstvy a na vrch sa umiestnila dlažba a nie asfalt. Chodník tak bude slúžiť Biskupičanom dlhé roky.

Priechod pre chodcov na Krajinskej ulici

Na Krajinskej ulici vznikol dlhoočakávaný a žiadaný priechod pre chodcov. Opakovane ma v tejto veci kontaktovali obyvatelia dotknutých ulíc, ktorí riskovali život prebiehaním pred autami, nakoľko najbližší priechod bol viac ako 200m. Na jeho vybudovanie som využil svoju poslaneckú prioritu, čo je vyčlenená suma peňazí na investície, ktoré môžem zadať mestu ako mestský poslanec. Dnes je priechod realizovaný a slúži ľuďom.

Basketbalové ihrisko na Latorickej ulici

Bol by som zlý bývalý basketbalista, keby som nevybudoval, ako poslanec, aspoň jedno nové ihrisko. Túto moju ideu si osvojil aj magistrát a dnes máme na Latorickej ulici nové, profi basketbalové ihrisko s moderným povrchom. Môže slúžiť nielen nádejným basketbalistom, ale aj partiám, ktoré si chodia zasúťažiť alebo deťom, ktoré ešte len s basketbalom začínajú.

Hokejbalové ihrisko na Latorickej

Do športového areálu okrem basketbalového ihriska, pribudlo aj nové športovisko pre fanúšikov hokejbalu. Podobne ako pri mnohých športoviskách v našej mestskej časti, aj toto je zásluha magistrátu, ktorý uznal opodstatnenosť môjho návrhu a vyčlenil finančné prostriedky na vybudovanie tohto športoviska. Na ňom dnes trénujú nielen deti, ale aj profíci.

Nové koše v areáli ZŠ Podzáhradná

Je to jeden z mojich menších projektov, ale o to vďačnejší. Basketbalové koše dostali nový šat, dostali novú dosku, obruč, sieťku a žiaci základnej školy tak môžu trénovať či už v rámci telesnej výchovy, alebo poobedných aktivít.

Športoviská na Estónskej, Bieloruskej a Lotyšskej

Pinpongový stôl, nový workout, ale aj futboxy. To sú prvky, ktoré boli osadené v lokalitách Estónska, Bieloruská a Lotyšská. Teraz slúžia nielen mládeži, ale aj širokej verejnosti. Mám za to, že akákoľvek športová aktivita musí byť podporená či už mestom, ale aj mestskou časťou, preto by som rád, ako starosta, viac participoval na budovaní podobných športovísk, a to vo väčšej miere ako je tomu dnes.

Pumptracková dráha na Latorickej ulici

Ako poslanec som vypracoval projekt a aj žiadosť do grantu na rozvoj športovej infraštruktúry hlavného mesta Bratislavy. Uspeli sme a vďaka získaným prostriedkom dnes máme v Biskupiciach novú pumptrackovú dráhu. Tá sa vo veľmi krátkej dobe stala obľúbenou a dnes na nej športujú malí aj veľkí.

Predíženie linky 67 – Podunajská brána

Po viac ako 2 ročnom úsilí sa mi podarilo dotiahnuť do úspešného konca predíženie linky autobusu 67 do Podunajskej brány. A podarilo sa to hlavne vďaka primátorovi Matúšovi Vallovi a vedeniu dopravného podniku! 3 nové zastávky slúžia pre viac ako 500 ľudí v lokalite Podunajská brána, ktorí tak budú mať autobus takmer na skok od domu.

Oddychové oázy na Medzijarkoch

Tento projekt sa vyznačuje spoluprácou. Na tomto projekte sme participovali hlavne s poslancom Palom Kubišom. Výsledkom spolupráce sú 4 kompletne vynovené bývalé pieskoviská, ktoré sa zmenili na oddychové oázy plné zelene a lavičiek. Lotyšská, Bieloruská a Estónska sú aj vďaka tejto aktivite o čosi viac zelenšie.

Zelené srdce Biskupíc – Trojičné námestie

Najväčšia investícia v Biskupiciach do verejného priestoru by nebola realizovaná bez finančnej pomoci, ktorú rozdeľovalo mesto Bratislava. Aj vďaka intenzívnej komunikácii s primátorom Vallom sa mi podarilo pomôcť pri získaní dotácie 200.000,- eur, ktoré sme využili práve pri výstavbe Zeleného srdca.

Stanica mestskej polície

Naša mestská časť, ale aj mestská časť Bratislava – Vrakuňa je jedna z mála mestských častí, ktoré nemali svoju stanicu mestskej polície, a preto sme niekedy márne, aj viac ako desiatky minút čakali na dojazd vozidla mestskej polície. Aj z pozície predsedu finančnej komisie mesta Bratislava, ale aj vďaka úzkej spolupráci so starostom Vrakune sa nám podarilo presvedčiť magistrát hl. mesta, aby sa stanica vybudovala v tejto lokalite. Ideálne miesto sme našli na Stavbárskej ulici v bytovom dome Pentagon. Nakoľko stanica je na rozmedzí našich mestských častí, môžem skonštatovať: Podarilo sa!

Iniciatíva 10.000 stromov a zeleň v meste

V spolupráci s magistrátom, ale aj mestskou časťou sa podarilo vysadiť množstvo stromov naprieč celými Biskupicami. Na Kazanskej ulici sme vysadili tulipány v zelenom stredovom páse alebo na Vrakunskej ulici pred terasami, celú sadovú výsadbu. Po tomto volebnom období sú Biskupice opäť o čosi zelenšie

Workout, futboxová aréna, nové bránky ZŠ Podzáhradná

Okrem atletickej dráhy na ZŠ Podzáhradná vyrástla aj posilňovacia veža tzv. workoutové ihrisko. Za školou pre najmenších futbalistov futboxová aréna so sieťami a nové futbalové bránky. Toto všetko bolo možné vybudovať vďaka grantu z hlavného mesta.

Pandémia Covid19

V ťažkej pandemickej dobe sme sa zomkli a spoločne sme sa snažili navzájom chrániť pred vírusom. Pre najohrozenejšie skupiny sa mi podarilo zabezpečiť 2000 ks rúšok od sponzora a zároveň som finančne prispel našej mestskej časti na boj s pandémiou.

Spoločne sme si skrášlili Biskupice

Kým nebolo ihrisko na Podzáhradnej zrekonštruované, tak sme mali menšiu brigádu, kde sme maľovali a upratovali celé ihrisko. Taktiež som pridal pomocnú ruku aj pri upratovaní čiernej skládky na Kazanskej ulici.

Roman LAMOŠ

Roman Lamoš je projektant, basketbalový rozhodca a mestský a miestny poslanec za Podunajské Biskupice. Aktuálne je predsedom Finančnej komisie, členom Mestskej rady hlavného mesta a Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport.

Pavol HANZEL

Pavol Hanzel, je aktívny miestny poslanec, športový tréner, aktivizuje sa cez občianske združenia, v prípade znovuzvolenia chce pokračovať v rozvoji verejného priestoru, detských ihrísk a športu.

Michal DRÁBIK

Michal Drábik je v súčasnosti poslancom za Dolné Hony. Venuje sa práci v ekonomickej komisii, bytovej komisii a v radách škôl. V ďalšom volebnom období sa chce venovať najmä zveľaďovaniu verejného priestoru na Dolných Honoch, službám pre občanov a bezpečnosti v tejto časti Podunajských Biskupíc.

Matúš MENDL

Matúš Mendl sa v súčasnosti venuje automotive segmentu, má vlastný servis.

Ako poslanec sa chce primárne venovať informovanosti občanov priamym kontaktom, chce viesť dialógy, ktoré sú momentálne veľmi slabé, sekundárne sa chce venovať väčšej transparentnosti a prehľadu prijmov/výdavkov mestskej časti.

Martin MEDVEĎ

Martin Medveď sa venuje otázkam životného prostredia (kvalita podzemnej vody v Podunajských Biskupiciach, vplyvu rafinérie Slovnaft na kvalitu života), neefektívnosti hospodárenia s verejnými financiami a aktivizácii verejnosti ku zvýšenému záujmu o veci verejné. Ako poslanec sa bude zasadzovať o skvalitnenie monitorovania kvality podzemnej (studňovej) vody, ako aj hluku a znečistenia ovzdušia, skvalitnenie participatívneho rozpočtu.

Martin KUKLOVSKÝ

Martin Kuklovský pôsobil, ako projektový manažér projektu Zem bez Odpadkov a aktuálne je zamestnancom mestskej firmy OLO, ako vedúci Technik Dotrieďovacieho Závodu a má na starosť odpad.

Ako poslanec sa chce venovať odpadu, ekológii, zeleným témam a projektom.

Ľubica ŽIAKOVÁ

Ľubica Žiaková je učiteľkou a zástupkyňou MŠ a vzhľadom k svojmu vzdelaniu by sa rada venovala problematike školstva, pretože vzdelanie považuje za prioritu každej spoločnosti, ako študentka verejnej správy by rada pôsobila v miestnej samospráve. Ako poslankyňa sa chce venovať problematike školstva.

Kristián LEŠKO

Kristián Lesko je učiteľom a trénerom. Jeho prioritou je školstvo, mládež a šport v mestskej časti Podunajské Biskupice.. Ako poslanec sa chce venovať zlepšeniu prostredia , v ktorom deti trávia čas počas školských i mimoškolských aktivít.

Kristián KEVICKÝ

Kristián Kevický pracuje ako facility manager v Podunajských Biskupiciach – Lieskovec. Ako poslanec by rád zužitkoval svoje nadobudnuté skúsenosti z Policajného zboru, kde pôsobil 26 rokov v oblasti bezpečnosti, doprave.

Eduard VANDRIAK

Eduard Vandriak pracuje na Správe ciest BSK (Bratislavského samosprávneho kraja), ako vedúci úseku údržby a opráv ciest II a III triedy Bratislavského kraja. Ako poslanec sa chce venovať najmä problematike životného prostredia a doprave.

Júlia SEDLÁČKOVÁ

Júlia Sedláčková sa venuje manažovaniu firmy, zameranej na deti vo veku od štyroch mesiacov do šiestich rokov. Snaží sa aplikovať do praxe výsledky najnovších štúdií a výskumov z psychomotorického vývinu detí od narodenia, hendikepovaných detí a tehotných žien. Ako poslankyňa sa chce zamerať na školstvo a deti.

Andrea KVINTOVÁ

Andrea Kvintová pracuje ako redaktorka publicistiky. Už päť rokov vedie kroniku mestskej časti a venuje sa historickému výskumu Biskupic. Ako poslankyňa sa chce venovať posilňovaniu komunity a vybudovaniu komunitného centra pre rodiny i seniorov.

Eduard KRŠÁK

Eduard Kršák sa venuje stavebníctvu a v našom tíme bude mať na starosť verejný priestor a rozvoj športu.

Transparentný účet

ROMAN LAMOŠ
IBAN:
SK3509000000005191445872

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
VIAC TU

Roman LAMOŠ

Roman Lamoš je projektant, basketbalový rozhodca a mestský a miestny poslanec za Podunajské Biskupice. Aktuálne je predsedom Finančnej komisie, členom Mestskej rady hlavného mesta a Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport.

Ako projektantovi a basketbalovému rozhodcovi je mu blízky rozvoj verejného priestoru a obnova športovísk pre širokú verejnosť. Zaujíma ho riešenie infraštruktúry a celkového rozvoja mestskej časti Podunajské Biskupice. Už pred štyrmi rokmi vnímal, že Podunajské Biskupice majú na viac. Kandidoval na starostu a napriek tomu, že v Biskupiciach získal silnú podporu, na víťazstvo to nestačilo.

Po štyroch rokoch aktívnej spolupráce sa mu ako mestskému a miestnemu poslancovi spolu s tímom primátora Matúša Valla podarilo mnoho vecí, napríklad vybudovať nový pumptrack, hokejbalové ihrisko či systematicky skrášľovať verejný priestor. O to viac si uvedomuje, že Biskupice by mohli byť ešte lepším miestom pre život, keby je na ich čele aktívny starosta ochotný spolupracovať s vedením mesta.

Opätovne sa preto uchádza o post starostu Podunajských Biskupíc.

Zistite viac o mojom programe!

Verejný priestor

Čistota a zeleň

Šport a kultúra

Doprava

Seniori a ich podpora

Bezpečnosť

Školstvo

Odpočet výsledkov Romana Lamoša

Športové a kultúrne aktivity pre veľkých aj malých

Od prvého roka som organizoval aktivity pre malých aj veľkých, ako sú napríklad  “Biskupice na kolieskach”,  ”Závody kačiek”, súťaže o “Najkrajšiu predzáhradku”, “Najkrajšiu tekvicu” a iné. V podobných kultúrnych a športových podujatiach by som chcel pokračovať aj ako starosta. Mám za to, že Biskupice musia spoločensky, kultúrne a športovo žiť pre ľudí.

Bežecká dráha ZŠ Podzáhradná

Vďaka grantu hlavného mesta sa mi, ako poslancovi mestského zastupiteľstva, podarilo presadiť vybudovanie novej bežeckej dráhy v areáli ZŠ Podzáhradná. Samotná dráha bude mať dĺžku 200 metrov, budú v nej 3 bežecké dráhy a bude slúžiť nielen deťom zo základnej školy, ale aj celej širokej verejnosti.

Chodník Učiteľská

Na Učiteľskej ulici sa mi podarilo zabezpečiť kvalitnú opravu chodníka, ktorú realizoval magistrát hlavného mesta. Kvalitná je preto, lebo pri prácach sa použili všetky technologické postupy, ktoré moderná doba vyžaduje. Vykopalo sa celé podložie, odstránili sa všetky vrstvy a na vrch sa umiestnila dlažba a nie asfalt. Chodník tak bude slúžiť Biskupičanom dlhé roky.

Priechod pre chodcov na Krajinskej ulici

Na Krajinskej ulici vznikol dlhoočakávaný a žiadaný priechod pre chodcov. Opakovane ma v tejto veci kontaktovali obyvatelia dotknutých ulíc, ktorí riskovali život prebiehaním pred autami, nakoľko najbližší priechod bol viac ako 200m. Na jeho vybudovanie som využil svoju poslaneckú prioritu, čo je vyčlenená suma peňazí na investície, ktoré môžem zadať mestu ako mestský poslanec. Dnes je priechod realizovaný a slúži ľuďom.

Basketbalové ihrisko na Latorickej ulici

Bol by som zlý bývalý basketbalista, keby som nevybudoval, ako poslanec, aspoň jedno nové ihrisko. Túto moju ideu si osvojil aj magistrát a dnes máme na Latorickej ulici nové, profi basketbalové ihrisko s moderným povrchom. Môže slúžiť nielen nádejným basketbalistom, ale aj partiám, ktoré si chodia zasúťažiť alebo deťom, ktoré ešte len s basketbalom začínajú.

Hokejbalové ihrisko na Latorickej

Do športového areálu okrem basketbalového ihriska, pribudlo aj nové športovisko pre fanúšikov hokejbalu. Podobne ako pri mnohých športoviskách v našej mestskej časti, aj toto je zásluha magistrátu, ktorý uznal opodstatnenosť môjho návrhu a vyčlenil finančné prostriedky na vybudovanie tohto športoviska. Na ňom dnes trénujú nielen deti, ale aj profíci.

Nové koše v areáli ZŠ Podzáhradná

Je to jeden z mojich menších projektov, ale o to vďačnejší. Basketbalové koše dostali nový šat, dostali novú dosku, obruč, sieťku a žiaci základnej školy tak môžu trénovať či už v rámci telesnej výchovy, alebo poobedných aktivít.

Športoviská na Estónskej, Bieloruskej a Lotyšskej

Pinpongový stôl, nový workout, ale aj futboxy. To sú prvky, ktoré boli osadené v lokalitách Estónska, Bieloruská a Lotyšská. Teraz slúžia nielen mládeži, ale aj širokej verejnosti. Mám za to, že akákoľvek športová aktivita musí byť podporená či už mestom, ale aj mestskou časťou, preto by som rád, ako starosta, viac participoval na budovaní podobných športovísk, a to vo väčšej miere ako je tomu dnes.

Pumptracková dráha na Latorickej ulici

Ako poslanec som vypracoval projekt a aj žiadosť do grantu na rozvoj športovej infraštruktúry hlavného mesta Bratislavy. Uspeli sme a vďaka získaným prostriedkom dnes máme v Biskupiciach novú pumptrackovú dráhu. Tá sa vo veľmi krátkej dobe stala obľúbenou a dnes na nej športujú malí aj veľkí.

Predíženie linky 67 – Podunajská brána

Po viac ako 2 ročnom úsilí sa mi podarilo dotiahnuť do úspešného konca predíženie linky autobusu 67 do Podunajskej brány. A podarilo sa to hlavne vďaka primátorovi Matúšovi Vallovi a vedeniu dopravného podniku! 3 nové zastávky slúžia pre viac ako 500 ľudí v lokalite Podunajská brána, ktorí tak budú mať autobus takmer na skok od domu.

Oddychové oázy na Medzijarkoch

Tento projekt sa vyznačuje spoluprácou. Na tomto projekte sme participovali hlavne s poslancom Palom Kubišom. Výsledkom spolupráce sú 4 kompletne vynovené bývalé pieskoviská, ktoré sa zmenili na oddychové oázy plné zelene a lavičiek. Lotyšská, Bieloruská a Estónska sú aj vďaka tejto aktivite o čosi viac zelenšie.

Zelené srdce Biskupíc – Trojičné námestie

Najväčšia investícia v Biskupiciach do verejného priestoru by nebola realizovaná bez finančnej pomoci, ktorú rozdeľovalo mesto Bratislava. Aj vďaka intenzívnej komunikácii s primátorom Vallom sa mi podarilo pomôcť pri získaní dotácie 200.000,- eur, ktoré sme využili práve pri výstavbe Zeleného srdca.

Stanica mestskej polície

Naša mestská časť, ale aj mestská časť Bratislava – Vrakuňa je jedna z mála mestských častí, ktoré nemali svoju stanicu mestskej polície, a preto sme niekedy márne, aj viac ako desiatky minút čakali na dojazd vozidla mestskej polície. Aj z pozície predsedu finančnej komisie mesta Bratislava, ale aj vďaka úzkej spolupráci so starostom Vrakune sa nám podarilo presvedčiť magistrát hl. mesta, aby sa stanica vybudovala v tejto lokalite. Ideálne miesto sme našli na Stavbárskej ulici v bytovom dome Pentagon. Nakoľko stanica je na rozmedzí našich mestských častí, môžem skonštatovať: Podarilo sa!

Iniciatíva 10.000 stromov a zeleň v meste

V spolupráci s magistrátom, ale aj mestskou časťou sa podarilo vysadiť množstvo stromov naprieč celými Biskupicami. Na Kazanskej ulici sme vysadili tulipány v zelenom stredovom páse alebo na Vrakunskej ulici pred terasami, celú sadovú výsadbu. Po tomto volebnom období sú Biskupice opäť o čosi zelenšie

Workout, futboxová aréna, nové bránky ZŠ Podzáhradná

Okrem atletickej dráhy na ZŠ Podzáhradná vyrástla aj posilňovacia veža tzv. workoutové ihrisko. Za školou pre najmenších futbalistov futboxová aréna so sieťami a nové futbalové bránky. Toto všetko bolo možné vybudovať vďaka grantu z hlavného mesta.

Pandémia Covid19

V ťažkej pandemickej dobe sme sa zomkli a spoločne sme sa snažili navzájom chrániť pred vírusom. Pre najohrozenejšie skupiny sa mi podarilo zabezpečiť 2000 ks rúšok od sponzora a zároveň som finančne prispel našej mestskej časti na boj s pandémiou.

Spoločne sme si skrášlili Biskupice

Kým nebolo ihrisko na Podzáhradnej zrekonštruované, tak sme mali menšiu brigádu, kde sme maľovali a upratovali celé ihrisko. Taktiež som pridal pomocnú ruku aj pri upratovaní čiernej skládky na Kazanskej ulici.

Roman LAMOŠ

Roman Lamoš je projektant, basketbalový rozhodca a mestský a miestny poslanec za Podunajské Biskupice. Aktuálne je predsedom Finančnej komisie, členom Mestskej rady hlavného mesta a Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport.

Pavol HANZEL

Pavol Hanzel, je aktívny miestny poslanec, športový tréner, aktivizuje sa cez občianske združenia, v prípade znovuzvolenia chce pokračovať v rozvoji verejného priestoru, detských ihrísk a športu.

Michal DRÁBIK

Michal Drábik je v súčasnosti poslancom za Dolné Hony. Venuje sa práci v ekonomickej komisii, bytovej komisii a v radách škôl. V ďalšom volebnom období sa chce venovať najmä zveľaďovaniu verejného priestoru na Dolných Honoch, službám pre občanov a bezpečnosti v tejto časti Podunajských Biskupíc.

Matúš MENDL

Matúš Mendl sa v súčasnosti venuje automotive segmentu, má vlastný servis.

Ako poslanec sa chce primárne venovať informovanosti občanov priamym kontaktom, chce viesť dialógy, ktoré sú momentálne veľmi slabé, sekundárne sa chce venovať väčšej transparentnosti a prehľadu prijmov/výdavkov mestskej časti.

Martin MEDVEĎ

Martin Medveď sa venuje otázkam životného prostredia (kvalita podzemnej vody v Podunajských Biskupiciach, vplyvu rafinérie Slovnaft na kvalitu života), neefektívnosti hospodárenia s verejnými financiami a aktivizácii verejnosti ku zvýšenému záujmu o veci verejné. Ako poslanec sa bude zasadzovať o skvalitnenie monitorovania kvality podzemnej (studňovej) vody, ako aj hluku a znečistenia ovzdušia, skvalitnenie participatívneho rozpočtu.

Martin KUKLOVSKÝ

Martin Kuklovský pôsobil, ako projektový manažér projektu Zem bez Odpadkov a aktuálne je zamestnancom mestskej firmy OLO, ako vedúci Technik Dotrieďovacieho Závodu a má na starosť odpad. Ako poslanec sa chce venovať odpadu, ekológii, zeleným témam a projektom.

Ľubica ŽIAKOVÁ

Ľubica Žiaková je učiteľkou a zástupkyňou MŠ a vzhľadom k svojmu vzdelaniu by sa rada venovala problematike školstva, pretože vzdelanie považuje za prioritu každej spoločnosti, ako študentka verejnej správy by rada pôsobila v miestnej samospráve. Ako poslankyňa sa chce venovať problematike školstva.

Kristián LEŠKO

Kristián Lesko je učiteľom a trénerom. Jeho prioritou je školstvo, mládež a šport v mestskej časti Podunajské Biskupice.. Ako poslanec sa chce venovať zlepšeniu prostredia , v ktorom deti trávia čas počas školských i mimoškolských aktivít.

Kristián KEVICKÝ

Kristián Kevický pracuje ako facility manager v Podunajských Biskupiciach – Lieskovec. Ako poslanec by rád zužitkoval svoje nadobudnuté skúsenosti z Policajného zboru, kde pôsobil 26 rokov v oblasti bezpečnosti, doprave.

Eduard VANDRIAK

Eduard Vandriak pracuje na Správe ciest BSK (Bratislavského samosprávneho kraja), ako vedúci úseku údržby a opráv ciest II a III triedy Bratislavského kraja. Ako poslanec sa chce venovať najmä problematike životného prostredia a doprave.

Júlia SEDLÁČKOVÁ

Júlia Sedláčková sa venuje manažovaniu firmy, zameranej na deti vo veku od štyroch mesiacov do šiestich rokov. Snaží sa aplikovať do praxe výsledky najnovších štúdií a výskumov z psychomotorického vývinu detí od narodenia, hendikepovaných detí a tehotných žien. Ako poslankyňa sa chce zamerať na školstvo a deti.

Andrea KVINTOVÁ

Andrea Kvintová pracuje ako redaktorka publicistiky. Už päť rokov vedie kroniku mestskej časti a venuje sa historickému výskumu Biskupic. Ako poslankyňa sa chce venovať posilňovaniu komunity a vybudovaniu komunitného centra pre rodiny i seniorov.

Eduard KRŠÁK

Eduard Kršák sa venuje stavebníctvu a v našom tíme bude mať na starosť verejný priestor a rozvoj športu.

Transparentný účet

ROMAN LAMOŠ
IBAN:
SK3509000000005191445872

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
VIAC TU