VEREJNÝ PRIESTOR

Z

Vybudujem oddychovú zónu na Uzbeckej ulici, a to celkovou revitalizáciou celej zóny.

Z

Novým prvkom v našej mestskej časti bude promenáda, ktorá spojí Medzijarky a Starú obec promenádovým chodníkom.

Z

Postupná celková rekonštrukcia zanedbaných ulíc v Starej obci, a to podobným spôsobom, ako sa mi podarilo zrevitalizovať Učiteľskú ulicu.

Z

Budem pokračovať v budovaní bezpečných a bezbariérových priechodov pre chodcov naprieč Biskupicami, a to rovnakým spôsobom, ako som vybudoval priechod na Krajinskej ulici.

ČISTOTA A ZELEŇ

Z

Budem pokračovať vo výsadbe zelene v Biskupiciach, a to minimálne 100 stromov ročne.

Z

Zabezpečím vytvorenie pozície záhradný architekt, ktorý bude mať na starosti celkový plán výsadby a jej stratégiu v celej obci.

Z

Klimatické zmeny sa týkajú aj našej mestskej časti, budem sa preto snažiť o revitalizáciu zelených pásov, budovanie vodozádržných opatrení a taktiež zriadim v našej mestskej časti komunitnú včelnicu.

Z

Budem iniciovať spoluprácu s hlavným mestom na zdieľanej starostlivosti o zeleň a čistenie komunikácii.

Z

Plánujem realizovať spoluprácu s mestskými časťami obvodu Bratislava II. (Vrakuňa, Ružinov) na zdieľanej starostlivosti o zeleň a čistenie komunikácii.

ŠPORT A KULTÚRA

Z

Presadím kompletné dobudovanie všešportového areálu Latorická (v tomto období som vybudoval hokejbalové ihrisko, basketbalové ihrisko a pumptrack).

Z

Dokončím rekonštrukciu školského dvora ZŠ Podzáhradná, ktoré bude slúžiť pre širokú športujúcu verejnosť (v tomto volebnom období som vybudoval bežeckú dráhu, workout, futbox, nové basketbalové koše). Postupne plánujem pokračovať v rekonštrukciách aj ostaných školských dvorov.

Z

Mojou doterajšou prioritou bola oprava športovísk a detských ihrísk, od tejto iniciatívy neupustím a budem naďalej rekonštruovať existujúce detské a športové areály.

Z

Budem podporovať rozvoj miestnych športových klubov.

Z

Na existujúce športoviská vrátim život a komunitného ducha organizovaním športových podujatí ako napr. streetballové turnaje, biskupicky beh, a iné.

Z

Pre širokú verejnosť pripravím nové podujatia ako Biskupický ples, letné kino, ochutnávka vín alebo pravidelné divadelné podujatia pre všetky vekové skupiny.

Z

Podporím vznik komunitných centier.

DOPRAVA

Z

V spolupráci s mestom, budem podporovať a pokračovať v projekte prepojenia električkovej trate do Podunajských Biskupíc.

Z

V súčinnosti s mestom plánujem využiť pozemky vo vlastníctve mesta v PB a vybudovať záchytné parkoviská a tým eliminovať tranzit áut cez PB.

Z

Podporím využívanie existujúcej železničnej trate, v rámci integrovanej dopravy aj revitalizáciou okolia železničnej stanice.

Z

Spravím celkový audit dopravy v našej mestskej časti a na základe neho budem žiadať zosúladenie grafikonu mestskej hromadnej dopravy a tým motivovať ľudí presadnúť z áut do hromadnej dopravy.

Z

Rozšírim celkovú dĺžku cyklotrás na území Biskupíc a taktiež presadím, aby miestny úrad podporil rôzne zdieľané prvky dopravy.

seniori a ich podpora

Z

Presadím, aby verejný priestor bol pre všetkých obyvateľov, starších obyvateľov nevynímajúc. To zabezpečím budovaním oddychových zón, ktoré budú slúžiť na komunitné stretávanie, oddych alebo relax.

Z

Zasadím sa, aby miestny úrad užšie spolupracoval s klubmi dôchodcov.

Z

Naši seniori si to zaslúžia. Plánujem preto organizovať aspoň raz ročne výlety do zahraničia.

Z

Zriadim univerzitu tretieho veku pre našich seniorov.

Bezpečnosť

Z

Zníženie kriminality v Podunajských Biskupiciach  (lokalita Medzijarky, Jantar, Bieloruská a llokalita OC Tesco), k čomu dopomôže novo otvorená stanica mestskej polície na ktorej zriadení som sa podielal.

Z

Budem požadovať zvýšenie počtu policajných hliadok (štátnej a mestskej polície).

Z

Budem naďalej podporovať stanicu mestskej polície, ku ktorej zriadeniu som toto volebné obdobie prispel.

Z

Vybudujem kamerový systém v rizikových oblastiach a preventívne zásahy v problematických lokalitách.

Z

Do aktívnej spolupráce zapojím neziskové organizácie, ktoré sa venujú práci s neprispôsobivými občanmi.

Z

Ako starosta by som vytvoril pozíciu bezpečnostného koordinátora, pričom jeho náplňou by bolo komunikovať s mestskou a štátnou políciou. Mal by tiež na starosti budovanie kamerového systému v Biskupiciach a jeho napojenie do celomestského systému kamier.

Školstvo

Z

Naša mestská časť nemá zrekonštruovanú ani jednu ZŠ. Chcem v nasledujúcom období  zriadiť rekonštrukciu aspoň jednej ZŠ pomocou prostriedkov z fondov.

Z

Zahájim systematické opravy našich škôl a škôlok.

Z

Vytvorím systém centralizovaného správcovstva našich školských/škôlkarských a športových objektov.

Z

Zahájim realizáciu nájomného bývanie pre pedagogických zamestnancov, čím sa pokúsim prilákať nových učiteľov a učiteľky do našej mestskej časti.

VEREJNÝ PRIESTOR

Z

Vybudujem oddychovú zónu na Uzbeckej ulici, a to celkovou revitalizáciou celej zóny.

Z

Novým prvkom v našej mestskej časti bude promenáda, ktorá spojí Medzijarky a Starú obec promenádovým chodníkom.

Z

Postupná celková rekonštrukcia zanedbaných ulíc v Starej obci, a to podobným spôsobom, ako sa mi podarilo zrevitalizovať Učiteľskú ulicu.

Z

Budem pokračovať v budovaní bezpečných a bezbariérových priechodov pre chodcov naprieč Biskupicami, a to rovnakým spôsobom, ako som vybudoval priechod na Krajinskej ulici.

ČISTOTA A ZELEŇ

Z

Budem pokračovať vo výsadbe zelene v Biskupiciach, a to minimálne 100 stromov ročne.

Z

Zabezpečím vytvorenie pozície záhradný architekt, ktorý bude mať na starosti celkový plán výsadby a jej stratégiu v celej obci.

Z

Klimatické zmeny sa týkajú aj našej mestskej časti, budem sa preto snažiť o revitalizáciu zelených pásov, budovanie vodozádržných opatrení a taktiež zriadim v našej mestskej časti komunitnú včelnicu.

Z

Budem iniciovať spoluprácu s hlavným mestom na zdieľanej starostlivosti o zeleň a čistenie komunikácii.

Z

Plánujem realizovať spoluprácu s mestskými časťami obvodu Bratislava II. (Vrakuňa, Ružinov) na zdieľanej starostlivosti o zeleň a čistenie komunikácii.

ŠPORT A KULTÚRA

Z

Presadím kompletné dobudovanie všešportového areálu Latorická (v tomto období som vybudoval hokejbalové ihrisko, basketbalové ihrisko a pumptrack).

Z

Dokončím rekonštrukciu školského dvora ZŠ Podzáhradná, ktoré bude slúžiť pre širokú športujúcu verejnosť (v tomto volebnom období som vybudoval bežeckú dráhu, workout, futbox, nové basketbalové koše). Postupne plánujem pokračovať v rekonštrukciách aj ostaných školských dvorov.

Z

Mojou doterajšou prioritou bola oprava športovísk a detských ihrísk, od tejto iniciatívy neupustím a budem naďalej rekonštruovať existujúce detské a športové areály.

Z

Budem podporovať rozvoj miestnych športových klubov.

Z

Na existujúce športoviská vrátim život a komunitného ducha organizovaním športových podujatí ako napr. streetballové turnaje, biskupicky beh, a iné.

Z

Pre širokú verejnosť pripravím nové podujatia ako Biskupický ples, letné kino, ochutnávka vín alebo pravidelné divadelné podujatia pre všetky vekové skupiny.

Z

Podporím vznik komunitných centier.

DOPRAVA

Z

V spolupráci s mestom, budem podporovať a pokračovať v projekte prepojenia električkovej trate do Podunajských Biskupíc.

Z

V súčinnosti s mestom plánujem využiť pozemky vo vlastníctve mesta v PB a vybudovať záchytné parkoviská a tým eliminovať tranzit áut cez PB.

Z

Podporím využívanie existujúcej železničnej trate, v rámci integrovanej dopravy aj revitalizáciou okolia železničnej stanice.

Z

Spravím celkový audit dopravy v našej mestskej časti a na základe neho budem žiadať zosúladenie grafikonu mestskej hromadnej dopravy a tým motivovať ľudí presadnúť z áut do hromadnej dopravy.

Z

Rozšírim celkovú dĺžku cyklotrás na území Biskupíc a taktiež presadím, aby miestny úrad podporil rôzne zdieľané prvky dopravy.

seniori a ich podpora

Z

Presadím, aby verejný priestor bol pre všetkých obyvateľov, starších obyvateľov nevynímajúc. To zabezpečím budovaním oddychových zón, ktoré budú slúžiť na komunitné stretávanie, oddych alebo relax.

Z

Zasadím sa, aby miestny úrad užšie spolupracoval s klubmi dôchodcov.

Z

Naši seniori si to zaslúžia. Plánujem preto organizovať aspoň raz ročne výlety do zahraničia.

Z

Zriadim univerzitu tretieho veku pre našich seniorov.

Bezpečnosť

Z

Zníženie kriminality v Podunajských Biskupiciach  (lokalita Medzijarky, Jantar, Bieloruská a llokalita OC Tesco), k čomu dopomôže novo otvorená stanica mestskej polície na ktorej zriadení som sa podielal.

Z

Budem požadovať zvýšenie počtu policajných hliadok (štátnej a mestskej polície).

Z

Budem naďalej podporovať stanicu mestskej polície, ku ktorej zriadeniu som toto volebné obdobie prispel.

Z

Vybudujem kamerový systém v rizikových oblastiach a preventívne zásahy v problematických lokalitách.

Z

Do aktívnej spolupráce zapojím neziskové organizácie, ktoré sa venujú práci s neprispôsobivými občanmi.

Z

Ako starosta by som vytvoril pozíciu bezpečnostného koordinátora, pričom jeho náplňou by bolo komunikovať s mestskou a štátnou políciou. Mal by tiež na starosti budovanie kamerového systému v Biskupiciach a jeho napojenie do celomestského systému kamier.

Školstvo

Z

Naša mestská časť nemá zrekonštruovanú ani jednu ZŠ. Chcem v nasledujúcom období  zriadiť rekonštrukciu aspoň jednej ZŠ pomocou prostriedkov z fondov.

Z

Zahájim systematické opravy našich škôl a škôlok.

Z

Vytvorím systém centralizovaného správcovstva našich školských/škôlkarských a športových objektov.

Z

Zahájim realizáciu nájomného bývanie pre pedagogických zamestnancov, čím sa pokúsim prilákať nových učiteľov a učiteľky do našej mestskej časti.